Mikkelin Vesijettivuokrauksen asikasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Mikkelin Vesijettivuokraus (Y-tunnus 3009136-1)

Savilahdenkatu 2 A 10

50100 MIKKELI

p. 044 317 3111

Tästä rekisteristä tietoja antaa Veeti Pulkkinen, 044 317 3111

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

3. Rekisteröidyt

Mikkelin Vesijettivuokrauksen asiakkaat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja asiakkaiden sopimuksen laatimisiin, laskutuksen sekä myynnin, markkinoinnin ja tilauksien hoitamiseksi.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Henkilötietoina voidaan rekisteröidä

 • henkilön nimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tiliyhteystiedot
 • henkilötunnus

Yllä mainituista tiedoista merkitään rekisteriin vain ne, jotka ovat tarpeellisia

7. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

8. Henkilötietojen luovutus

Mikkelin Vesijettivuokraus siirtää tietoja Accountor Finaco Oy:lle, jonka pilvipalvelussa olevaa ohjelmistoa Mikkelin Vesijettivuokrauksen käyttämä tilitoimisto ATar Tilipalvelu Tarkiainen Oy käyttää. Tietoja siirretään myös Dropboxiin (Dropbox Inc., Yhdysvallat) joka on pilvipalveluna toimiva tallennustila. Yritykset käsittelevät henkilötietoja Mikkelin Vesijettivuokrauksen lukuun.

9. Tiedot henkilötietojen siirtämisestä EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ko. alueen ulkopuolelle.

10. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Seuraavat tiedot säilytetään 10 vuotta kirjanpitolain nojalla:

 • henkilön nimi

Seuraavat tiedot säilytetään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisestä:

 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tiliyhteystiedot
 • henkilötunnus

11. Kuvaus käsitellyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Käsiteltävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkistusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa, onko sinua koskevia tietoja rekisteröity sekä oikeus korjata mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Tiedonsaantioikeus
Sinulla on oikeus saada tietää, mihin henkilötietojen antamisvelvoite perustuu ja mitä tällaisten tietojen antamatta jättämisestä mahdollisesti seuraa.

Kielto-oikeus
Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin, esim. henkilömatrikkelia varten.

Rajoittamisoikeus
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos katsot että niitä on esimerkiksi käsRekiitelty lainvastaisesti tai tiedot eivät pidä paikkaansa. Tällöin tietojasi säilytetään niitä kuitenkaan käsittelemättä sen aikaa, kun asia selvitetään.

Poisto-oikeus
Jos et halua, että Sinun tietojasi käsitellään, tietosi poistetaan, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste jatkaa tietojesi säilytystä ja käsittelyä.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus, jos Mikkelin Vesijettivuokraus mielestäsi rikkoo tietosuojalainsäädäntöä.